Membunuh berapa burung dengan satu batu?

Membunuh hanya dua ekor burung dengan satu batu? Ia mencabar seseorang untuk berfikir jika seseorang dapat mencapai lebih banyak daripada simpulan bahasa biasa di bawah ini.

用一块石头杀死两只鸟?挑战一个人是否可以实现以下通用习俗的挑战。[Google translate]

Membunuh hanya dua burung dengan satu batu? Kadangkala seseorang mungkin bolih
mencapai lebih daripada dua objektif dengan satu aktiviti atau tugas.

‘Membunuh dua burung dengan satu batu’ bermaksud mencapai dua perkara pada masa yang sama. Tetapi tidak perlu berhenti pada dua sahaja! Sebagai contoh:-


Semasa fasa awal penyakit mentalnya, Anna biasa menghantar Kenneth untuk membuat tembikar dan tanah liat. Terdapat sekurang-kurangnya lima ‘burung’ yang dapat dibunuh dengan mempertimbangkan satu aktiviti tersebut. Mereka adalah; –

  1. Secara teknikal, Kenneth melakukan pengulian dan membuat kepingan tanah liat secara manual. Dia membentuk mangkuk di roda tembikar, Dia mengkilap produk tanah liat. Dan tentu saja, dia dengan bangga akan melihat produknya yang sudah siap, dibakar, berkilat, dan kadang-kadang, berbentuk tidak rata!
  2. Kenneth harus bersosial dan berkomunikasi dengan orang, yang sebaliknya, dia jarang bercakap. [Dan ada seorang gadis autistik tanpa lisan. Sekilas pandang dan gerak isyarat melakukan ‘bercakap’!]
  3. Aktiviti-aktiviti itu menjadikannya fokus pada masa-masa sekarang. Mereka menghalangnya untuk berfikir dan bercakap dengan dirinya sendiri.
  4. Walaupun tugas yang tidak kemas mengawasi Kenneth dalam kerja-kerja tanah liat, sentuhan berguna mereka sangat penting!
  5. Sebagai seorang seniman sendiri, Anna juga mempelajari hobi baru sendiri! Wanita terpahat [sisipan] adalah salah satu hasilnya. Hobi ini menggembirakan Anna.

“用一块石头杀死两只鸟”意味着同时实现两件事。但这不必停在两个!例如:-
在精神疾病的早期,安娜曾经派人肯尼斯(Kenneth)进行陶器和陶土工作。考虑到一项活动,至少要实现五个目标。他们是;-
1. 从功能上来说,肯尼思进行捏合并手动制作粘土块是有益的。他在陶轮上塑造碗形,给陶土上釉。当然,他会骄傲地看着他的成品,烧制的,有光泽的,有时甚至是形状不均匀的产品!

2. 肯尼斯(Kenneth)不想与人社交和沟通,否则他很少与之交谈。 [并且有一个非语言自闭症女孩。偶尔会瞥一眼和做出“交谈”!]

3. 这些活动使他专注于当下。他们要劝阻他不要自言自语。

4. 监督肯尼斯在黏土作品中的工作虽然很麻烦,但重要的是他们的方便!

5. 安娜自己是一名艺术家,她自己也在学习一种新的爱好!雕刻的女士[插图]是其中的一件。这个爱好给安娜带来了很多快乐。

Published by Chen S. P. @ TPTan

Serena Chen @TPTan, Master degree in nursing (Monash) . Serena teaches local and overseas nurses in a stomaltherapy program. She had presented papers internationally. Serena is a member of the ‘Golden Key International Society (Monash). She was an editor of a mental health bulletin and she enjoys pottery works, cartoons, painting and poems. She shares insightful experiences about being a carer for people with mental illness and cancer in this defining society.

%d bloggers like this: